5612 Border Avenue
Kim Semenko
NextHome Fredricksen Real Estate
Office: 701-572-8167
Cell: 701-570-6902
5612 Border Avenue
Williston, ND 58801
$87,000 MLS: 18-772 Tour: 67263
Create Real Estate Virtual Tours